Porsche

  • Porsche forged alloy wheels the design of the sporty Y/U spokes

    Mae aloi ffug Porsche yn olwynion dyluniad y llefarwyr chwaraeon Y / U.

    Mae yna lawer o fathau o hybiau yn ôl eu diamedrau, ac mae yna lawer o fathau hefyd yn ôl eu lled. Yna, gellir rhannu gwahanol ddiamedrau, lled gwahanol, a gwahanol ddefnyddiau i lawer o fodelau. Mae rhai perchnogion ceir o'r farn nad yw'r teiars gwreiddiol yn ddigon datblygedig ac eisiau uwchraddio, yn aml trwy ehangu, lleihau'r gymhareb agwedd, cynyddu'r diamedr, a newid y deunydd. Ar yr adeg hon, os oes rhaid newid yr olwyn, fe'i gelwir yn olwyn wedi'i haddasu.